Služby Božie – 3.nedeľa adventná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3.nedeľa adventná.