Večerné adventné služby Božie_18.12.2019

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných adventných služieb Božích_18.12.2019.