Služby Božie – 4.nedeľa adventná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 4.nedeľa adventná.