Služby Božie – Štedrý večer

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Štedrý večer.