Služby Božie – nedeľa po Vianociach

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – nedeľa po Vianociach.