Služby Božie – Závierka občianskeho roka

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Závierka občianskeho roka.