Služby Božie – Nedeľa po Novom roku

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nedeľa po Novom roku.