Služby Božie – 2. nedeľa po Zjavení

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. nedeľa po Zjavení.