Večerné pôstne služby Božie – 04_03_2020

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných pôstnych služieb Božích.