Služby Božie – nedeľa po Vstúpení

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – nedeľa po Vstúpení.