Služby Božie – 2. nedeľa po Svätej Trojici_Konfirmácia

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. nedeľa po Svätej Trojici_Konfirmácia.