Služby Božie – 10. nedeľa po Svätej Trojici_Nedeľa pokánia

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 10. nedeľa po Svätej Trojici_Nedeľa pokánia.