Služby Božie – 11. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 11. nedeľa po Svätej Trojici.