Rodinné služby Božie – 12. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 12. nedeľa po Svätej Trojici_Rodinné SB.