Služby Božie – 14. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 14. nedeľa po Svätej Trojici.