Kázeň_13. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 13. nedeľa po Svätej Trojici_Kázeň.