Služby Božie – 16. nedeľa po Svätej Trojici – Zborový deň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 16. nedeľa po Svätej Trojici – Zborový deň.