Služby Božie – 17. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 17. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme.