Kázeň zo služieb Božích – 24. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam kázne zo služieb Božích – 24. nedeľa po Svätej Trojici.