Kázeň zo služieb Božích – 1. nedeľa adventná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam kázne zo služieb Božích – 1. nedeľa adventná.