Predaj pozemkov cirkevného zboru v Lipt. Petre

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Peter, matkocirkev Liptovský Peter,  ponúka na predaj pozemky na stavbu rodinných domov, ktoré sú  vedené na LV 1310 – na nasledovných parcelách:

  • 724/2 s rozlohou 569 m2
  • 724/7 s rozlohou 569 m2
  • 724/6 s rozlohou 93 m2
  • 724/5 s rozlohou 569 m2
  • 724/6 s rozlohou 557 m2

Pozemky sa nachádzajú v lokalite za kostolom v Liptovskom Petre smerom ku hlavnej ceste.

Obec  Liptovský Peter sa nachádza vo vyhľadávanej lokalite vedľa hlavného ťahu do Vysokých Tatier a v súčasnosti má 1375 obyvateľov. V neďalekých Vysokých a Nízkych Tatrách je množstvo lyžiarskych stredísk a iných  zariadení na rekreačné vyžitie. Obec je vzdialená len cca 200 metrov od diaľnice D1, cca 15km od okresného mesta Liptovský Mikuláš a 2,5 km je vzdialený Liptovský Hrádok, kde sa nachádzajú základné a stredné školy, poliklinika, nákupné a kultúrne centrá a  športoviská.

Oficiálne cenové ponuky ( uviesť cenu za 1m2 a cenu celkom podľa počtu pozemkov a celkových m2) doručte osobne alebo zasielajte do 15.5.2021 poštou na adresu :

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Peter
Liptovský Peter č. 52
033 01 Liptovský Peter
Cenová ponuka môže byť doručená aj na e-mailovú adresu: lipt.peter@ecav.sk

 

O výbere kupujúceho rozhoduje zborové presbyterstvo, schvaľuje zborový konvent a finálne odsúhlasenie potvrdzuje seniorálne presbyterstvo.

 

Viac informácií na farskom úrade v Liptovskom Petre, tel. +421 44 5222 367.