Služby Božie – 3. nedeľa po Sv. Trojici _ Konfirmácia

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3. nedeľa po Sv. Trojici _ Konfirmácia.