Služby Božie – Sviatok apoštolov Petra a Pavla

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Sviatok apoštolov Petra a Pavla.