Služby Božie – 18. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 18. nedeľa po Sv. Trojici.