Služby Božie – 22. nedeľa po Sv. Trojici_Pamiatka reformácie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 22. nedeľa po Sv. Trojici_Pamiatka reformácie.