Služby Božie – Nedeľa po novom roku

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nedeľa po novom roku.