Služby Božie – Predpôstna nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Predpôstna nedeľa.