5. pôstne večerné služby Božie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť kázeň z večerných služieb Božích – 5. pôstne večerné služby Božie.