Služby Božie – 2. slávnosť veľkonočná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. slávnosť veľkonočná.