Služby Božie – 4. nedeľa po Veľkej noci_Deň matiek

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 4. nedeľa po Veľkej noci_Deň matiek.