Služby Božie – 1. nedeľa po Sv. Trojici_Deň Otcov

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. nedeľa po Sv. Trojici_Deň Otcov.