Služby Božie – 4. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 4. nedeľa po Sv. Trojici.