Služby Božie – 13. nedeľa po Sv. Trojici_Zborový deň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 13. nedeľa po Sv. Trojici_Zborový deň.