Služby Božie – 16. nedeľa po Sv. Trojici_Poďakovanie za úrody zeme

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 16. nedeľa po Sv. Trojici_Poďakovanie za úrody zeme.