Služby Božie – 17. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 17. nedeľa po Sv. Trojici.