Rodinné služby Božie – 18. nedeľa po Sv.Trojici_Posvätenie chrámu Božieho_Vavrišovo

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 18. nedeľa po Sv.Trojici_Rodinné SB_Posvätenie chrámu Božieho_Vavrišovo.