1. večerné adventné služby Božie.

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z 1. večerných adventných služieb Božích.

Piesne: 10, A6, 13, 410.