Služby Božie – 3. adventná nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3. adventná nedeľa.

Piesne: 1, 14, 4, 30, A10.