Služby Božie – Štedrý deň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Štedrý deň.

Piesne: 22, A6, 28, 60.