Služby Božie – Zjavenie Krista Pána mudrcom

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Zjavenie Krista Pána mudrcom.

Piesne: 74, 63, 35, 62, A17.