Služby Božie – 3. nedeľa po Zjavení

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3. nedeľa po Zjavení.

Piesne: 59, 471, 35, 498, A23.