Večerné služby Božie – 1. pôstna večiereň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích – 1. pôstna večiereň.

Piesne: 112, A31, 97, 611.