Služby Božie – 2. pôstna nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. pôstna nedeľa.

Piesne: 94, 82, 466, 467.