Večerné služby Božie – 2. pôstna večiereň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích – 2. pôstna večiereň.

Piesne: 100, A30, 88, 435.