Služby Božie – Zelený štvrtok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Zelený štvrtok.

Piesne: 116, 296, 297, 298.