Služby Božie – 1. slávnosť veľkonočná_Veľkonočná nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. slávnosť veľkonočná_Veľkonočná nedeľa.

Piesne: 121, 124, A32, 600, 125, 300, 301, 148, A35.