Služby Božie – 1. nedeľa po Veľkej noci

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. nedeľa po Veľkej noci.

Piesne: 122, 127, 126, 131, A32.