Služby Božie – 2. slávnosť svätodušná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. slávnosť svätodušná.

Piesne: 166, 256, 169, 176, A44.