Služby Božie – 4. nedeľa po Svätej Trojici_Nedeľa otcov

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 4. nedeľa po Svätej Trojici_Nedeľa otcov.

Piesne: 190, 203, 559, A50.