Služby Božie – 5. nedeľa po Svätej Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 5. nedeľa po Svätej Trojici.

Piesne: 368, 233, 303, 606, A88.